O mnie

Prawo w NGO
Piotr Jaros

Jestem radcą prawnym, zawodowo związanym z prawem oraz doradztwem biznesowym w dziedzinie strategii, marketingu i zarządzania podmiotami ekonomii społecznej i trzeciego sektora. Obecnie pełnię funkcję prezesa zarządu Instytutu Prawa im. Jana Łaskiego (www.instytut-laskiego.org.pl ), think tanku zajmującego się edukacją prawną społeczeństwa. 

Zawodowo z III sektorem związany jestem od 2010 roku poprzez Fundację Europejskich Inicjatyw na Śląsku (www.feis.org.pl), której jestem współtwórcą i fundatorem. Organizacja zajmuje się aktywizacją społeczną młodzieży i upowszechnianiem narzędzi ekonomii społecznej w lokalnym środowisku. Na stałe jestem również związany z kilkoma organizacjami pozarządowymi w zakresie  usług prawnych, marketingu i wdrażania nowoczesnych strategii rozwoju. 

Prowadzę szkolenia w zakresie zarządzania z różnych aspektów ekonomii społecznej i prawa, w tym także o charakterze międzynarodowym. W ramach projektu Future Economy in Society współtworzyłem sieć kontaktów organizacji zajmujących się ekonomią społeczną w Europie. Koordynowałem kilkunastoma międzynarodowymi projektami młodzieżowymi, szkoleniami i tworzeniem sieci. 

Jestem absolwentem kursu na  University of Leeds, w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii w edukacji (blended learning) i tworzenia VLE (Virtual Learning Environment). Ukończyłem prawo oraz historię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Od 2017 roku prowadzę własną kancelarię radcy prawnego, sprofilowaną na obsługę branży NGO i ekonomii społecznej: www.4ngo-kancelaria.pl

Niniejszy blog, jako jedyny w Polsce – dotyczy aspektów prawnych w organizacjach trzeciego sektora.