Polityka prywatności prawowngo.pl

Jeżeli zostawisz komentarz, skontaktujesz się ze mną, zapiszesz się na newsletter lub będziemy razem współpracować, najprawdopodobniej będę przetwarzał Twoje dane osobowe. Poniżej znajdziesz wszystkie informacje, wymagane przez przepisy (w tym RODO oczywiście) oraz dodatkowe wiadomości na temat mojego postępowania z danymi osobowymi w ramach bloga prawowngo.pl.

Jeżeli nie jesteś w tym miejscu przypadkiem, to pewnie tak jak i mnie, zależy Ci na ograniczeniu przetwarzania danych osobowych do niezbędnego minimum oraz zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa ich przechowywania. Te dwa założenia są podstawą wszelkich moich działań z danymi osobowymi w ramach bloga. Dane, które otrzymuję od czytelników bloga, zależą wyłącznie od nich (informacje w korespondencji, dane wyświetlane w profilach mediów społecznościowych, dane w komentarzach). Mój newsletter zbiera wyłącznie adresy mailowe, nie gromadzę i nie przetwarzam dodatkowych danych. W ograniczonym zakresie korzystam z zewnętrznych dostawców usług (newsletter, wtyczki społecznościowe). Nie profiluję odwiedzających. Korzystam z Google Analytics, aby lepiej dopasować politykę promocyjną bloga oraz kształtować treści i stronę wizualną do potrzeb czytelników.

Poniżej zamieszczam, bardziej szczegółowe informacje dotyczące moich działań odnośnie Twoich danych osobowych.

Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych jestem ja, Piotr Jaros, właściciel bloga prawowngo.pl. Możesz skontaktować się ze mną, za pośrednictwem formularza kontaktowego na blogu lub adresu mailowego: jaros.ngo@gmail.com

Udostępnianie danych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

  1. MailChimp w celu obsługi systemu wiadomości przez newsletter, tylko w przypadku gdy zapiszesz się na newsletter.
  2. Facebook Inc. w przypadku kontaktu ze mną, za pośrednictwem profilu bloga na Facebooku (komunikator Messenger).
  3. Google Ireland Limited dla prowadzonej korespondencji mailowej poprzez adres Gmail.
  4. Może zostać nałożony na mnie obowiązek udzielania informacji na temat danych osobowych, upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań. Takie żądania dotyczą najczęściej ścigania i karania czynów karalnych.
  5. Współpracownicy, którzy pomagają mi w tworzeniu treści na blogu, odpowiadaniu na zapytania oraz prowadzeniu działań promocyjnych i wsparcia technicznego bloga.

W przypadku niektórych rozwiązań technicznych, Twoje dane mogą znaleźć się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jest to spowodowane dostarczaniem tych rozwiązań przez firmy amerykańskie. Każdorazowe takie przekazanie odbywa się zawsze w zgodzie z przepisami europejskimi, w tym RODO i spełnia standardy ochrony danych osobowych (np.: program Privacy Shield).

Cel i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe przetwarzam na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przepływem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz postanowień niniejszej Polityki Prywatności.

Poniżej znajdziesz szczegółowe omówienie celów i podstaw prawnych w zależności od obszaru przetwarzania danych.

Kontakt online. Gdy kontaktujesz się z mną online (formularz kontaktowy, korespondencja e-mail) Twoje dane przetwarzam w celu prowadzenia komunikacji. W przypadku komunikacji mailowej przetwarzam adres Twojej poczty mailowej, który może zawierać Twoje dane osobowe oraz inne podane przez Ciebie w treści wiadomości dane osobowe. Przetwarzanie danych osobowychoparte jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionego celu, którym jest udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie. Dane osobowe będą również przetwarzane po zakończeniu kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którą jest usprawiedliwiony cel archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości i obrony przed potencjalnymi roszczeniami.

Facebook. W ramach, prowadzonego przeze mnie profilu bloga w mediach społecznościowych (www.facebook.com/prawowngo), Twoje dane osobowe mogą zostać przetworzone poprzez konkretne interakcje (np.: polubienia, komentarze, udostępnienia, obserwowania). Dane osobowe, które zostają przetworzone na profilu zależą wyłącznie od Ciebie i ustawień Twojego profilu w systemie Facebooka. Każdorazowo Ty decydujesz o pozostawieniu takich danych osobowych. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z dodania komentarza lub innej interakcji. Uprawnienia związane z danymi osobowymi (usunięcie, modyfikacja) możesz realizować w ramach swojego konta użytkownika na Facebooku. Na podstawie danych z mediów społecznościowych (pozostawione polubienia, obserwowania lub inne interakcje) mogę kierować działania informacyjne własnej działalności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego celu, którym jest promocja działalności Administratora. Każdorazowo działania informacyjne są kierowane do ogółu obserwujących profil osób. W ramach konkretnych działań korzystam z narzędzi statystycznych Facebook. Mogę również blokować użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), na podstawie prawnie uzasadnionego celu, którym jest uniemożliwienie dodawania  komentarzy sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami.

Messenger. W przypadku, gdy kontaktujesz się ze mną poprzez profil bloga na Facebooku (www.facebook.com/prawowngo), przetwarzam dane osobowe, które udostępniasz w swoim profilu i które są publicznie dostępne. W ramach prowadzonej ze mną korespondencji, możesz podać także inne dane osobowe, które będę przetwarzał w celu komunikacji i archiwizacji. W każdym przypadku dane te są przechowywane na serwerach Facebooka, a ich przetwarzanie jest regulowane oddzielnym regulaminem. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony cel, którym jest udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane z wykorzystaniem komunikatorów mediów społecznościowych. Dane osobowe mogą być również przetwarzane po zakończeniu kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którą jest usprawiedliwiony cel wykazania jej przebiegu w przyszłości i obrony przed potencjalnymi roszczeniami.

Komentarze na blogu. W ramach Bloga istnieje możliwość dodawania komentarzy pod poszczególnymi wpisami, przetwarzam je na podstawie Twojej zgody, w celu  inicjowania dyskusji nad problematyką poruszaną na blogu oraz w celu budowania społeczności wokół bloga. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z dodania komentarza.

Newsletter. Gdy zapiszesz się na newsletter,przekazujesz mi adres Twojej skrzynki mailowej, który może zawierać Twoje dane osobowe. Zgadzając się na newsletter, wyrażasz zgodę na przesyłanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną. Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się. Twoja zgoda może być w każdej chwili cofnięta.

Newsletter zawiera informacje o nowych i archiwalnych wpisach na blogu, działania związane z 3 sektorem, w które włączam się jako blogger i dodatkowe materiały edukacyjne. Newsletter może zawierać materiały reklamowe do usług lub produktów oferowanych w ramach bloga. Natomiast nie zawiera reklam innych podmiotów. Informacje takie mogą być do Ciebie kierowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest uzasadniony cel prowadzenia działań informacyjnych własnej działalności Administratora.

Jeżeli zrezygnujesz z otrzymywania newslettera, Twoje dane będą nadal przechowywane w systemie w celu udokumentowania zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych (czyli Twojej zgody) oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami w tym zakresie, na podstawie uzasadnionego interesu, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f RODO.

W zakresie wysyłki newslettera korzystam z Mailchimp, który jest obsługiwany spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (USA). Każdorazowe takie przekazanie odbywa się zawsze w zgodzie z przepisami europejskimi, w tym RODO i spełnia standardy ochrony danych osobowych (np.: program Privacy Shield). Linki. Staram się, by treści na blogu były aktualne i dawały szeroki przekrój stanowisk, poglądów oraz źródeł danych informacji. Z tego powodu we wpisach znajduje się sporo linków i donośników. Za każdym razem staram się sprawdzać ich wyświetlanie. Powtarzam je co pewien okres czasu w celach aktualizacyjnych. Pomimo to nie jestem w stanie zapewnić poprawności ich wyświetlania. Zastrzegam również, że nie mam wpływu na prowadzoną przez ich administratorów politykę prywatności i nie ponoszę odpowiedzialności za ich działania po Twoim przejściu na ich strony lub profile.

Czas przetwarzania

Dane osobowe w mediach społecznościowych będę przetwarzał do czasu funkcjonowania profilu bloga, chyba że wcześniej zdecydujesz się na usunięcie danej interakcji, polubienia lub komentarza.

Dane podane na potrzeby zapisania się do newslettera (mail), będę przetwarzał przez czas funkcjonowania newslettera. Jeżeli wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, będę przechowywał Twoje dane w systemie na potrzeby wykazania udzielenia przez Ciebie zgody, co stanowi mój uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku danych zawartych w systemie komentarzy na blogu będę je przetwarzał do czasu funkcjonowania tego systemu, chyba że wcześniej zdecydujesz się na usunięcie komentarza. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w ramach kontaktu nie określam sztywno daty ich usunięcia. Treści zapisywane w komunikatorze mediów społecznościowych są przechowywane wyłącznie tam. Korespondencja mailowa jest zapisywana w archiwum mojej poczty. Archiwizacja kontaktu może być mi potrzebna do obrony przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie mojego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Uprawnienia

Masz prawo do żądania: dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu lub przenoszenia swoich danych osobowych. Prawa te mogą być ograniczone na podstawie mojego uzasadnionego interesu (np.: przechowywania niektórych danych osobowych na wypadek obrony przed roszczeniami).

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. W przypadku cofnięcia zgody i  braku innej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, niezwłocznie usunę Twoje dane osobowe.

Masz prawo do otrzymania historii kontaktu ze mną, o ile podlegała ona archiwizacji. O archiwizacji korespondencji decyduję każdorazowo ze względu na jej istotność dla mojej działalności.

We wszelkich sprawach związanych z danymi osobowymi, możesz skontaktować się ze mną za pośrednictwem formularza kontaktowego na blogu lub adresu mailowego: jaros.ngo@gmail.com Zawsze przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz że naruszyłem przepisy ochrony danych osobowych. Więcej informacji o organie nadzorczym znajdziesz na stronie: https://uodo.gov.pl

Rezygnacja z usług

Tak, każdy użytkownik newslettera ma taką możliwość poprzez skorzystanie z opcji wypisania się z jego otrzymywania. Można tego dokonać, postępując według instrukcji dołączonej do treści wysyłanych e-maili (newsletter). Jeżeli zrezygnujesz z jego otrzymywania, będę przechowywać Twoje dane w systemie na potrzeby wykazania udzielenia przez Ciebie zgody, co stanowi mój uzasadniony interes.

Jeżeli nie chcesz dłużej śledzić mojego profilu w mediach społecznościowych, możesz w każdej chwili cofnąć obserwowanie/polubienie lub inną interakcję poprzez wizytę na profilu. Zasady obserwowania profili, wyświetlania informacji o nich i wycofywania polubieni są regulowane przez regulamin Facebooka, na który nie mamy wpływu. W przypadku danych zawartych w systemie komentarzy na blogu będziesz widniał jako osoba komentująca do czasu usunięcia komentarza.

Cookies

Jak wspomniałem we wstępie, dążę do ograniczenia zbierania i wykorzystywania informacji o Tobie do niezbędnego minimum, wymaganego do fajnego wyświetlania bloga i skutecznej promocji (bo jaki sens jest pisać, gdy nikt nie czyta?). Pozyskiwane o Tobie informacje mają charakter zanonimizowany i nie stanowią danych osobowych. Używam cookies w celu monitorowania i sprawdzania, w jaki sposób korzystasz z bloga, aby usprawnić funkcjonowanie całej strony zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

Możesz ograniczyć lub zablokować korzystanie z cookies. Przeglądarka internetowa umożliwia również usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w swojej przeglądarce internetowej. Pamiętaj, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na blogu.

Jeżeli posiadasz profil na Facebook, Twoja przeglądarka może nawiązać z nim bezpośrednie połączenie. W ramach tej wtyczki zbierane są informacje o wyświetleniu przez Ciebie bloga przez odnośnik na Facebooku.  Wtyczka umożliwia również bezpośrednie przeniesienie treści z bloga do Twoich profili w mediach społecznościowych. Dane te są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, jednak każdorazowe takie przekazanie odbywa się zawsze w zgodzie z przepisami europejskimi, w tym RODO i spełnia standardy ochrony danych osobowych (np. program Privacy Shield). Szczegóły przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach Facebook znajdują się w politykach prywatności https://www.facebook.com/help/239070709801747

Logi serwera

W ramach korzystania z bloga przesyłane są zapytania do serwera, na którym znajduje się blog. Każde takie zapytanie zostaje zapisane w logach serwera. Tym samym informacje o Twoim korzystaniu z bloga podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi blog i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania blogiem.