Dane osobowe w NGO – część I
Tym razem o
kolejnych dokumentach, które powinny zostać opracowane i przyjęty do stosowania
w każdym NGO, a w rzeczywistości duża część z organizacji wciąż ich nie
posiada. Obowiązek ochrony danych osobowych wynika z Ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 677). Zgodnie z
art. 3 ust. 2 pkt 1 tej ustawy, wystarczającym warunkiem stosowania tych
przepisów jest sam fakt przetwarzania danych osobowych.


Kto musi stosować przepisy dotyczące ochrony danych osobowych?

 
Odpowiedź wynika z trzech przepisów ustawy o ochronie
danych osobowych, tj.:
 • art. 6, definiującego dane osobowe
  jako informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
  osoby fizycznej = której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w
  szczególności przez powołanie się na numer,
 • art.
  7 pkt 2) definiującego przetwarzanie danych jako jakiekolwiek operacje wykonywane
  na danych osobowych (…),
 • art. 3 ust. 2 pkt 2, zgodnie z którym ustawę
  stosować muszą wszyscy (osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne z
  siedzibą/miejscem zamieszkania w Polsce), którzy przetwarzają dane osobowe w
  związku z działalnością zarobkową, zawodową lub dla celów statutowych (tutaj
  NGO).

Z tych przepisów wynika, że
ustawę o ochronie danych
osobowych musi stosować każdy podmiot który gromadzi dane o osobach (o ile
pozwalają one na identyfikację tej osoby) i wykonujący jakiekolwiek operacje na
tych danych (zwykłe uszeregowanie lub zgromadzenie w jednym dokumencie też
będzie przetwarzaniem). Co oznacza, że każde NGO musi stosować przepisy Ustawy
o ochronie danych osobowych,
jednak nie wszystkie przepisy będą dotyczyły każdego podmiotu.Warto chwilę zatrzymać się przy
art. 6, ponieważ szerokie ujęcie „danych osobowych” może być problematyczne.
Przykładowo nawet adres e-mail, jeżeli zawiera imię i nazwisko (np.: piotr-jaros@biuro123.pl)
będzie stanowił dane osobowe i podlegał ochronie. A więc jeżeli zrobimy listę
mailową podczas spotkania wolontariuszy, to istnieje bardzo duże
prawdopodobieństwo, że będziemy gromadzić dane osobowe, a przez to będziemy
musieli stosować ustawę
o ochronie
danych osobowych.

Jak chronić dane?

 
Można założyć, że jeżeli
działalność NGO jest w jakikolwiek sposób skierowana na zewnątrz, będą
gromadzone dane osobowe, a więc będzie trzeba je chronić. Poprzez ochronę ustawa
przede wszystkim rozumie przyjęcie do stosowania (uchwalenie) dokumentów, które
wdrożą procedury, zasady i opiszą postepowanie z danymi osobowymi w
organizacji.
 

Jakie dokumenty należy posiadać?

 
Zgodnie z powyższym, NGO muszą
stosować przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych. Szczegóły postępowania z
danymi wynikają jednak z rozporządzenia do tej Ustawy, tj. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz
warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i
systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie §
3 pkt 1 rozporządzenia dokumentacja opisująca sposób przetwarzania danych
osobowych składa się z:
 • polityki bezpieczeństwa,
 • instrukcji zarządzania systemem informatycznym.

 

Jak powinny wyglądać te dokumenty i jak je sporządzić,
już wkrótce na blogu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane posty

Wymogi ustawy o systemie oświaty względem wyjazdów wolontariuszy (Cześć 3 cyklu: Wolontariat niepełnoletnich w NGO)Wymogi ustawy o systemie oświaty względem wyjazdów wolontariuszy (Cześć 3 cyklu: Wolontariat niepełnoletnich w NGO)Kontynuujemy nasz cykl Wolontariat niepełnoletnich w NGO. Ostatnia jego część poświęcona jest wymogom wyjazdu wolontariuszy, który podlega ustawie o systemie oświaty. Autorem cyklu jest Marzena Dobner, świetnie zapowiadająca się przyszła