Barter w NGO




Barter, czyli dwustronna wymiana towarów lub usług. Obecnie coraz powszechniejsza w branży kreatywnej, jest również przydatnym narzędziem dla NGO. W barterze dochodzi do wymiany dwóch towarów albo dwóch usług, albo towaru za usługę.   

W praktyce najważniejszą cechą umowy barterowej będzie rozliczenie bezgotówkowe. Jeżeli po jednej stronie pojawi się dopłata pieniężna, to już nie będzie to umowa barteru, tylko wzajemna kompensata zobowiązań
(potrącenie).  

Barter jest bardzo wygodną formą rozliczania się z kontrahentami, jeżeli mamy mało gotówki, co w przypadku NGO będzie normą. Możemy wówczas oferować różnorodne usługi lub towary związane z naszą działalnością, w zamian za inne towary lub usługi. Co więcej, barter może być dobrą formą poszerzania rynku zbytu dla naszych towarów lub usług. Oferta, w ramach której jest bezpośrednio wspierana działalność społeczna, może stanowić duży atut dla kontrahentów.  Przykładowo, jeżeli towary są produkowane przez osoby wykluczone, a dochód jest przeznaczany na wspieranie edukacji dzieci z mniejszymi szansami, dużo łatwiej zorganizować barter za niezbędne dla NGO usługi (IT, księgowe, prawnicze itd.). Tutaj możliwości są praktycznie nieograniczone, bo obszar działania organizacji pozarządowych jest bardzo szeroki i mogą one świadczyć najróżniejsze usługi (np. eventy, działalność artystyczna,
marketingowa itd.).  

Kiedy NGO może zawrzeć umowę barterową?

Barter jest transakcją ekonomiczną i jako taki musi znaleźć odzwierciedlenie w księgach organizacji. Z tego powodu, w praktyce, w wymianie barterowej mogą uczestniczyć tylko NGO prowadzące działalność gospodarczą lub nieodpłatną pożytku publicznego. Nie ma możliwości sprzedaży usług lub towarów w ramach działalności statutowej.  

Jak rozliczyć barter? 

To chyba jedno z trudniejszych zagadnień dla osób niezajmujących się księgowością. Wbrew pozorom nie jest tak, że wymieniamy się fakturami/rachunkami i księgujemy, jak przy normalnej sprzedaży. W ramach podatku dochodowego każda ze stron nalicza podatek od swojego przychodu ze sprzedaży (od wartości usługi lub towaru na własnej fakturze). Nie dochodzi tu do potrącenia podatku dochodowego, o czym warto pamiętać. W zakresie podatku VAT mogą zaistnieć 3 sytuacje:

  • obie strony są podatnikami VAT, wówczas wystawiają dla siebie faktury na tę samą wartość brutto, a transakcja jest neutralna pod
    względem VAT (nikt nie płaci),
  • jeżeli tylko jedna ze stron jest podatnikiem VAT, to najlepiej ująć przedmiot umowy barterowej w sposób netto, a VAT zostanie zapłacony tylko przez stronę będącą podatnikiem (od kwoty na wystawionej fakturze VAT).
  • obie strony nie są podatnikami VAT, więc podatek i problem z jego rozliczeniem nie występuje.

Dlatego sugeruję upewnić się, że osoba zajmująca się księgowością wie, że transakcja została dokonana w ramach barteru i w taki sposób należy ją rozliczyć i udokumentować w księgach. Wszystkich zainteresowanych umowami barterowymi, zapraszam do kontaktu.  

    Orzecznictwo i interpretacje:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Powiązane posty