NGO a działalność godpodarcza

Społeczna i inkluzywna przedsiębiorczość w teorii i praktyce – relacja z konferencjiNGO a działalność godpodarcza

Powrót do normalnej zawodowej aktywności po sezonie wakacyjnym, bywa ciężki. W moim przypadku wymagał dłuższego czasu, w którym mogłem uporządkować wszystkie nowe pomysły z letnich miesięcy.  Jedną z takich inicjatyw jest szersze wykorzystanie networkingu w sektorze, także na poziomie międzynarodowym. Narzędziem do tego ma być think tank Instytut Prawa im. Jana Łaskiego, w ramach którego chcę inicjować edukację prawną metodami pozaformalnymi, ze szczególnym naciskiem na
społeczność NGO. Po raz pierwszy miałem okazję przedstawić temat rozwijany w ramach bloga prawowngo.pl przedstawicielom III sektora i ekonomii społecznej z innych krajów, a co za tym idzie z innych systemów prawnych. 20 września, wraz z innymi działaczami Instytutu, wziąłem udział w międzynarodowej konferencji pt.: „Sociální a inklusivní
podnikání ve výuce, teorii a praxi“ (moje tłum. Społeczna i inkluzywna przedsiębiorczość w teorii i praktyce), organizowanym przez Silesian University in Opava: Schoolof Business Administration in Karvina. Było to bardzo ciekawe doświadczenie. Przechodząc do konkretów, po raz kolejny wróciłem do propagowanego przez mnie, sposobu prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki prawa handlowego. W tym celu przygotowałem nową wersję infografiki, poruszającej ten temat:  

Jak wiemy, każde NGO może prowadzić normalną działalność gospodarczą. Często jednak prowadzi to do zmniejszenia transparentności i chaosu organizacyjnego. Miałem okazję przedyskutować zwłaszcza problemy związane z zarządzaniem i budowaniem trwałej strategii przez osoby zajmujące się tymi tematami naukowo. Wspólnie doszliśmy do wniosków o bezpośrednim wpływie stopnia rozdziału tych sfer na efektywność zarządzania. Poza tym najważniejsze wartości dodatnie stanowią: transparentność, praktyczność i czas (względny, gdyż nie wszędzie działa system zakładania spółek online). W dalszej części,
dotyczącej zysku, infografika powtarza mój poprzedni artykuł –  dla zainteresowanych dostępny pod linkiem.

Wymiana doświadczeń, praktyki i teorii jest bardzo ważna i wciąż niedoceniona w III sektorze. Poza dużymi miastami brakuje przestrzeni i czasu do networkingu. Warto jednak korzystać z każdej okazji do współpracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane posty

Założenia do projektu ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej – komentarz praktycznyZałożenia do projektu ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej – komentarz praktycznyW ostatnim artykule napisałem ogólne wprowadzenie do ekonomii społecznej i tak jak w nim wspomniałem, kolejny wpis na blogu poświęcam samemu projektowi założeń do ustawy o ekonomiispołecznej i solidarnej. Na